Trường có 1 Hiệu trưởng, 02 phó hiệu trưởng, cơ cấu Ban Giám hiệu đúng, đủ số lượng người theo quy định của Điều lệ trường mầm non; có Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật, Hội đồng chấm sáng kiến khoa học, Hội cha mẹ học sinh.

Nhà trường có 2 tổ chuyên môn, 1 tổ chuyên môn ghép khối Mẫu giáo Bé-Nhỡ, 1 tổ chuyên môn khối Mẫu giáo lớn, sinh hoạt chuyên môn theo đúng Quy chế, có 01 tổ văn phòng gồm nhân viên kế toán, nhân viên bảo vệ và nhân viên cấp dưỡng

Trường có 01 Chi bộ độc lập với 11 Đảng viên, bí thư chi bộ là đồng chí Hiệu trưởng, đa số các đồng chí đảng viên đều giữ các trọng trách trong nhà trường như phó hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn cơ sở, tổ trưởng các tổ chuyên môn, ban chấp hành công đoàn, bí thư Chi đoàn; có tổ chức Công đoàn cơ sở với có 19 đoàn viên lao động, Ban chấp hành công đoàn có 03 người,...Nhà trường có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh với 15 đoàn viên trẻ trung, năng động.

Nhà trường có Ban đại diện Hội cha mẹ PHHS, có danh sách Ban đại diện cha mẹ học sinh của mỗi lớp, của nhà trường và hoạt động theo quy định của Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành